Trà Vinh

TX Duyên Hải

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Nhà Thuốc Huỳnh Nhi 1 Khóm Phước Bình, Phường 2, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Quầy Thuốc Sơn Nghĩa Ấp Ba Sát, Xã Đôn Châu, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Cầu Kè

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy Thuốc Thanh Hà Khóm 4, Thị Trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

TP Trà Vinh

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Nhà Thuốc Từ Hảo 52,Đ . Điện Biên Phủ, P 2, TP Trà Vinh

Châu Thành

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy Thuốc Hồng Lang Ấp Cổ Tháp B, Xã Nguyệt Hóa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh