Trà Vinh

TX Duyên Hải

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Nhà Thuốc Huỳnh Nhi 1 Khóm Phước Bình, Phường 2, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Quầy Thuốc Sơn Nghĩa Ấp Ba Sát, Xã Đôn Châu, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Quầy thuốc Thăng Tặng Ấp Thốt Lốt, Xã Long Vĩnh, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Cầu Kè

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy Thuốc Thanh Hà Khóm 4, Thị Trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

TP Trà Vinh

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Nhà Thuốc Từ Hảo 52,Đ . Điện Biên Phủ, P 2, TP Trà Vinh

Châu Thành

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy Thuốc Hồng Lang Ấp Cổ Tháp B, Xã Nguyệt Hóa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

Càng Long

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy Thuốc Tây Ngọc Thảo Ấp Ninh Bình, Xã Tân Bình, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh