Thừa Thiên Huế

Tp Huế

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy thuốc Thọ Sơn Số 78/6 Nguyễn Phúc Nguyên , P Hương Long , Tp Huế , Thừa Thiên Huế
Cá Nhân Tiêu Dùng Hiền Trần Chợ Hương Sơ TP. Huế
Nhà Thuốc Ngọc An 26 Phạm Đình Hổ, TP Huế, Tỉnh TT Huế
Quầy Thuốc Mai Giỏi Chợ Cầu Hai, Thị Trấn, Phú Lộc, TP Huế
Nhà Thuốc Đang Khôi 84 Bùi Thị Xuân, TP Huế, Tỉnh TT Huế

A Lưới

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy Thuốc Tuệ Lâm Chợ Bốt Đỏ, Phú Vinh, A Lưới, TT huế
Quầy Thuốc Số 11 Thị Trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Phú Vang

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy Thuốc Thiện Phước Thị Trấn Phú Đa, Phú Vang, Huế
Quầy Thuốc Mộng Nhung 24 Thái Dương, Thuận An, Phú Vang, Huế
Quầy Thuốc Tây Diệu Tâm Dưỡng Mong, Phú Mỹ, Phú Vang, TT Huế
Quầy Thuốc Vinh Hạnh Vinh Thanh, Phú Vang, Huế
Quầy Thuốc Phú Xuân, Ds Trương Thị Lê Hiền Thôn Quảng Xuyến, Xã Phú Xuân, Huyện Phú Vang, Huế

Nam Đông

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy Thuốc Nam Anh Cụm 5, Tổ Dân Phố 2, Thị Trấn Khe Tre, Huyện Nam Đông, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Hương Thủy

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Nhà Thuốc Diệu Thảo Số 1 đường Thuận Hoá, Phú Bài, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Phong Điền

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy Thuốc Nhân Phúc Quốc Lộ 1A giáp Quảng Trị, Phong Thu, Thừa Thiên Huế