Sơn La

Mường La

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy thuốc số 2 ( Hà Tưởng) Tiểu khu 2 thị trấn Ít Ong Mường La, Sơn La

Sông Mã

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy Thuốc Số 15 Tổ 10 Thị Trấn Sông Mã, Sơn La

TP Sơn La

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Nhà Thuốc Thu Hồng Số 34 Đường Nguyễn Lương Bằng, TP Sơn La, Tỉnh Sơn La
Quầy Thuốc Số 4 (cô luyến ngã ba) Tổ 6 phường chiềng sinh, tp sơn la
Nhà Thuốc Minh Luyến Số 174, Đường Hùng Vương,Tổ 6 Phường Chiềng Sinh, TP Sơn La
Quầy Thuốc Thanh Nhung- Số 07 Tổ 3, Phường Chiềng Sinh, Thành Phố Sơn La, Sơn La

Mai Sơn

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy Thuốc Số 120 Tiểu khu 1 Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La
Quầy Thuốc Trường An Số nhà 579, Tiểu khu 19, Thị Trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La
Quầy Thuốc Số 88 Tiểu Khu Nà Sản, Xã Chiềng Mung, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

Mộc Châu

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy Thuốc Hải Hà Tiểu Khu 4, TTNT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La