Sóc Trăng

Kế Sách

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy Thuốc Khánh Vi Ấp An Ninh 2, Thị Trấn An Lạc Thôn, H Kế Sách, T Sóc Trăng
Quầy Thuốc Thành Lập Ấp Kinh Giữa 1, Xã Kế Thành, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng

Vĩnh Châu

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Phòng Khám Nội Tổng Hợp Sơn Thị Mai Số 18, Khóm Vĩnh Thành, Phường Vĩnh Phước, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng