Phú Thọ

Phù Ninh

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy thuốc Xuân Quang Khu 6,Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ.
Quầy Thuốc Số 1, Hà Thị Vân Anh Số 171 Đường Nam, Phù Ninh, Phú Thọ

Thanh Ba

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Nhà Thuốc Phương Liên TT Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ
Quầy Thuốc Số 28 Số 2 Ninh Dân, Thanh Ba, Phú Thọ
Quầy Thuốc Số 28 Số 2 Ninh Dân, Thanh Ba, Phú Thọ

Tân Sơn

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy Thuốc Trường Hằng Khu Minh Tâm, Minh Đài, Tân Sơn, Phú Thọ

Thanh Sơn

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy Thuốc Số 14 Chợ Vàng,Thanh Sơn,Phú Thọ

TX Phú Thọ

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy Thuốc Hải Ly Khu 6,Trưng Vương,Tỉnh Phú Thọ
Nhà Thuốc 388 Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ

TP Việt Trì

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Nhà Thuốc Phú Hưng _ Phú Thọ SN 105, Phố Minh Lang, Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ
Nhà Thuốc Hùng Hòa Số 259, Đường Âu Cơ, Phường Tiên Cát, Thành Phố Việt Trì, Phú Thọ.