Nghệ An

Nam Đàn

Tên nhà thuốc Địa chỉ
QT Võ Thị Hà Thương Chợ sáo, nam giang, nam đàn
QT Nguyễn Thị Thảo Chợ Sa Nam, TT Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An
Quầy Thuốc Tú Thương Xóm Sen 2, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An

Quỳnh Lưu

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy Thuốc Nguyệt Nga Khối 2 - thị trấn cầu giát - huyện Quỳnh lưu- tỉnh nghệ an

Anh Sơn

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy Thuốc Thái Thị Đức Xóm 3 Thạch Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Nhà Thuốc Hải An Xóm 6, Lĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Quầy Thuốc Chị Kỷ xóm 1, Bình Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Quầy Thuốc Chị Hà Khối 4, TT Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An
Nhà Thuốc Thương Đoàn Xóm 6, Hoa Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

Con Cuông

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Nhà Thuốc Nguyễn Thị Hà Giang Chợ môn sơn, huyện con cuông, tỉnh nghệ An

Nghi Lộc

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Nt Dung Thành Đối diện cổng 3 Bv Nghi Lộc, Nghệ An

Quỳ Châu

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy Thuốc Hoàng Thị Thùy Hội 1, Xã Châu Hội, Quỳ Châu, Nghệ An
Quầy Thuốc Lang Thị Hà Bản Kẻ Móng, Xã Châu Bình, Quỳ Châu, Nghệ An

TP Vinh

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Nhà Thuốc Đinh Thị Nhung Ki ốt 13 chợ cọi, hưng lộc, TP vinh, Nghệ An

Quế Phong

Tên nhà thuốc Địa chỉ
QT Lang Thị Nguyệt Ngã 3 Phú Phương - Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An
Nhà Thuốc Hà Anh Khối 2 Bắc Sơn - Thị Trấn Kim Sơn- Huyện Quế Phong - Nghệ An

Quỳ Hợp

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy Thuốc Thủy Tiến Khối Hợp Tâm - Thị Trấn Quỳ Hợp- Huyện Quỳ Hợp - Nghệ An

Diễn Châu

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy thuốc Võ Thị Nga Xóm 1 Diễn Thọ, Diễn Châu, Nghệ An