Lạng Sơn

Lộc Bình

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy Thuốc số 127 Chợ Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn

Hữu Lũng

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy Thuốc Số 44 Số 97 Đường Chi Lăng, Thị Trấn Mẹt, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn
Quầy Thuốc Đồng Văn Vượng Xã Đồng Tân, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Tân Kỳ

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy Thuốc Chị Quỳnh Chợ Nghĩa Hành, Tân Kỳ, Nghệ An

TP Lạng Sơn

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Nhà Thuốc Thuỳ Linh Số 57 Lê Lợi, Phượng Đông Kinh, TP Lạng Sơn