Kon Tum

Kon Tum

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy thuốc Ngọc Linh Thôn Plei Rơ Wăk , Xã ĐăkNăng, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Quầy thuốc Ngọc Dung Thôn Plei Drơp,Xã Đăk Năng, thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Quầy Thuốc Thu Nga Thôn 8, Xã Đăk Hring, Huyện Đăk Hà ,Thành Phố Kon Tum
Quầy Thuốc Bác sĩ Thoắt Thôn Phương Quý 2 , Xã Vinh Quang,Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Quầy Thuốc Vạn Xuân Xã Chư Hreng, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Đăk Tô

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy Thuốc Hoài 137 Thôn 8, Diên Bình, Đak Tô, Kon Tum

Đắk Hà

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy Thuốc Thu Thủy Thôn 5, Xã Hà Mòn, Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum