Kon Tum

Kon Tum

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy thuốc Ngọc Linh Thôn Plei Rơ Wăk , Xã ĐăkNăng, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Quầy thuốc Ngọc Dung Thôn Plei Drơp,Xã Đăk Năng, thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum