Hà Nam

Phủ Lý

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Nhà thuốc Thu Uyên Số 98 Nguyễn Viết Xuân, Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Kim Bảng

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy Thuốc Tuấn Hà Xóm 4, Mã Não, Xã Ngọc Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
Quầy Thuốc Thủy Anh Xóm 7, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
Bác sĩ Thanh Trạm Y Tế Mã Não, Xã Ngọc Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

Duy Tiên

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy Thuốc Tân Dược Minh Lâm Chợ Điệp Sơn, Yên Nam, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
Quầy Thuốc Thành Tâm Số 173 Nguyễn Hữu Tiến, Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam
Quầy Thuốc Khánh Vân Khu Đô Thị Mới, TT Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam

Thanh Liêm

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy Thuốc Minh Tâm Châu Giang, Xã Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Lý Nhân

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy Thuốc Nguyễn Thị Thúy Ngần Chùa Vàng, Nguyên Lý, Lý Nhân, Hà Nam
Quầy Thuốc Như Quỳnh Cát Vinh, Công Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam