Điện Biên

Tủa Chùa

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy Thuốc Hồng Hà Tổ Dân Phố Đồng Tâm, Trung Tâm Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

Điện Biên

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy Thuốc Số 17 Đội 7, Xã Thanh Chăn, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Mường Chà

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy Thuốc Sơn Hải Tổ 7, Thị Trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

TP Điện Biên Phủ

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Nhà thuốc Anh Thư Số 56, Tổ Dân Phố 12, Phường Mường Thanh, Thành Phố Điện Biên, Tỉnh Điện Biên