Cao Bằng

Trùng Khánh

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Nhà Thuốc Tâm An Thị Trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng
Nhà Thuốc Hàm Kết Thị Trấn Trà Lĩnh, Huyện Trùng Khánh , Tỉnh Cao Bằng
Quầy Thuốc Số 6 Công Ty Dược & Vật Tư Y Tế Trần Nga Xã Thông Huề, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng
Nhà Thuốc Tâm An Thị Trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Hòa An

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Nhà Thuốc Bệnh Viện Thị Trấn Nước Hai, Hòa An, Tỉnh Cao Bằng

Hà Quảng

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Nhà Thuốc Dương Lan Đôn Chương, Tt Xuân Hòa, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
Quầy thuốc số 20 - CTY TNHH Dược phẩm Bảo Lan 88 Thị trấn Xuân Hòa, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
Nhà Thuốc Dương Lan Đôn Chương, Tt Xuân Hòa, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

TP Cao Bằng

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Home Beauty - Spa Tổ 14, Phường Tân Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

Thông Nông

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy Thuốc Số 23, Công Ty Trần Nga Thị Trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng