Bến Tre

Ba Tri

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy 214 Ấp Tân Bình, Xã Tân Thủy, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

Mỏ Cày Nam

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Nhà Thuốc Tư Nhân Phương An Số 240 Bùi Quang Chiêu, TT Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre

Bình Đại

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy thuốc Tam Nguyên Tổ 10, Ấp Lộc Sơn, Xã Lộc Thuận, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre